Gebyrer og avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret (revisjonsforslag 2022)