Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om grenseoverskridende omdanning, fusjon og fisjon av selskaper