Gjennomføring av delsystemet for styring, kontroll og signal i det transeuropeiske jernbanenettet