Gjennomføring av Inspire-direktivet med hensyn til metadata