Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland: endringsbestemmelser