Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestatar, med omsyn til ajourføring av standarden for land- og territoriekodar

Commission Regulation (EU) No 1106/2012 of 27 November 2012 implementing Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council on Community statistics relating to external trade with non-member countries, as regards the update of the nomenclature of countries and territories

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 af 13. december 2006 om den statistiske lande- og områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater fastlægges den version af fortegnelsen, der gælder pr. 1. januar 2007.

(2) Sydsudan er blevet en selvstændig stat.

(3) De Nederlandske Antiller er blevet opløst.

(4) Saint-Barthélemy tilhører ikke længere Den Europæiske Unions toldområde.

(5) Det er nødvendigt at indføre en kode for transaktioner med anlæg på åbent hav (boreplatforme, vindmølleparker, oversøiske kabler).

(6) Bogstavkoden for lande og områder bør baseres på den gældende ISO-alfa-2-standard, i det omfang den opfylder kravene i EU-lovgivningen og Unionens statistikbehov.

(7) Der bør derfor fastlægges en ny version af fortegnelsen for at tage hensyn til disse nye forhold og til ændringer, som vedrører nogle af koderne.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Statistikker over Udveksling af Goder med Tredjelande.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
27.11.2012
Anvendelsesdato i EU
01.01.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 716-724
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1106
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro