Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland: