Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 334/2011 av 7. april 2011 som endrer forordning (EU) nr. 185/2010 om detaljerte tiltak for gjennomføring av grunnleggende felles standarder for luftfartssikkerhet

Commission Regulation (EU) No 334/2011 of 7 April 2011 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.4.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.03.2014)

Sammendrag av innhold
I henhold til dagens regelverk kan transferpassasjerer som har kjøpt væske på flyplasser innenfor EØS-området, og har fått dette forseglet med mer, ta det med seg hvis de skal fly videre innenfor EØS-området. Videre er det slik at enkelte flyplasser i tredjeland er godkjent for å benytte tilsvarende ordning. Dette gjelder blant annet flyplassene i Kroatia, Singapore, USA og Canada. Disse flyplassene har vært kontrollert av EU og de oppfyller visse vilkår fastsatt av EU. I utgangspunktet skulle dette regelverket fases ut, da man tok sikte på at det skulle etableres en ordning som innebar at man kunne ta med seg væske fra trejdeland. Dette er imidlertid utsatt.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 334/2011 viderefører derfor unntaket for væske/tax-free varer som er kjøpt på flyplasser i enkelte tredjeland og som er pakket i STEB (Security Temper Evident Bag) med kvittering og som er kjøpt innenfor 36 timer. Landene som er omfattet av unntaket er USA, Canada, Kroatia og Singapore samt flyplassen i Kuala Lumpur.

Merknader
Forordningen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. Den gjelder videreføring av et gjeldende regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Høring må anses unødvendig da forordningen viderefører gjeldende regelverk. Forordningen er til fordel for passasjerene.

Vurdering
Forordningen viderefører et unntak for væske/tax-free varer som er kjøpt på flyplasser i visse tredjeland. Forordningens innhold er allerede gjennomført som norsk forskrift slik at unntaket skulle videreføres i norsk rett.

Forordningen ble gjennomført i norsk rett ved forskrift om endring av forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. av 24. april 2012.

Status
Forordningen ble vedtattt 7. april 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.04.2011
Anvendelsesdato i EU
09.04.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 1126-1127
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.04.2012
Anvendes fra i Norge
24.04.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0334
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro