Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: endringer i beregningsmetode