Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser