Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser