Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser