Gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser