Godkjening av avilamycin som tilsetningsstoff i fôrvarer