Godkjenning av 3-hydroxybutan-2-on m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter