Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og griser