Godkjenning av 6-fytase som tilsetningsstoff til fôr til visse dyr