Godkjenning av 6-phytase som fôrtilsetning til alle fjørfearter og griser