Godkjenning av aktivt klor som frigis av klor til bruk i biocidprodukter av type 2 og 5