Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for små pattedyr og prydfugler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1247 av 19. juli 2022 om godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for små ikke-matproduserende pattedyr og prydfugler

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1247 of 19 July 2022 concerning the authorisation of Allura Red AC as a feed additive for small non-food producing mammals and ornamental birds

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 2.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.9.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av Allura red AC som fargestoff i fôr til små ikke-matproduserende pattedyr (marsvin, chinchilla, degus, hamster, ørkenrotte, stripeekorn, ilder) og prydfugler (kanarifugler, undulat, myna, toukan, dvergpapegøyer, nymfekakaduer, kakaduer, papegøyer, gulbryst macaw, blåstrupet macaw og hyacinth macaw). EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse med de gitte størsteinnholdene. Siden dette er en godkjenning for bruk i fôr til ikke-matproduserende dyr ble ikke trygghet for folkehelse eller miljø vurdert. Tilsetningsstoffet er godkjent for bruk i mat og det er forventet å ha samme effekt i fôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.07.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.07.2022
Anvendelsesdato i EU
29.08.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet