Godkjenning av bifenthrin som virksomt stoff i plantevernmidler