Godkjenning av dimetylglycinnatriumsalt som fôrtilsetning til slaktekyllinger