Godkjenning av effektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler