Godkjenning av ekstrakt av saponifisert paprika som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe