Godkjenning av en dynamo for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp