Godkjenning av en dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler