Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/658 av 21. april 2021 om godkjenning av eterisk olje fra Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) letsw. var. Vulkan (DOS 00001) som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/658 of 21 April 2021 concerning the authorisation of essential oil from Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.12.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.3.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av eterisk olje fra en eterisk olje fra en spesiell variant av oreganoplanten (Origanum vulgare subsp. hirtum (Link) letsw. var. Vulkan) som aromastoff for tilsetning i fôr til alle dyr. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet skal merkes med anbefalt størsteinnhold på 150 mg/kg.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.04.2021
Anvendelsesdato i EU
12.05.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0658
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro