Godkjenning av en frirullingsfunksjon for visse personbiler for reduksjon av CO2-utslipp