Godkjenning av en helsepåstand på matvarer etter søknad fra Specialised Nutrition Europe