Godkjenning av en helsepåstand på matvarer om redusert kolesterol