Godkjenning av en rød karotenrik bakterie som fôrtilsetningsstoff