Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om anvendelsesområdet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1861 av 31. oktober 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 med hensyn til presisering av at anvendelsesområdet for nevnte gjennomføringsbeslutning omfatter utvendige LED-lysfunksjoner montert på visse hybride elkjøretøyer i klasse M1 med ikke-ekstern ladning (NOVC-HEV)

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1861 of 31 October 2019 amending Implementing Decision (EU) 2016/587 in order to clarify whether the scope of that Implementing Decision includes exterior LED lighting fitted to certain not off-vehicle charging hybrid electric M1 vehicles (NOVC-HEV)

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/587 af 14. april 2016 godkendte Kommissionen en prøvningsmetode til bestemmelse af CO2-besparelserne ved udvendige LED-lysfunktioner monteret på køretøjer i klasse M1.

(2) Fabrikanterne Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Ford-Werke GmbH, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Volkswagen AG, FCA Italy S.p.A., Automobiles Citroën Automobiles Peugeot PSA Automobiles SA, Opel Automobile GmbH – PSA og Renault SA ("de anmodende parter") indgav den 17. december 2018 en anmodning om at få præciseret, om anvendelsesområdet for nævnte gennemførelsesafgørelse omfatter udvendige LED-lysfunktioner monteret på hybride elkøretøjer i klasse M1 med ikke-ekstern opladning (NOVC-HEV), som er i overensstemmelse med afsnit 5.3.2, punkt 3, i bilag 8 til regulativ nr. 101 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE-regulativ nr. 101).

(3) Kommissionen har vurderet anmodningen i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjer for forberedelse af ansøgninger om godkendelse af innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009. På grundlag af de måledata, som de anmodende parter har forelagt, har Kommissionen fastslået, at den prøvningsmetode, der er fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/587, bør anses for egnet til bestemmelse af CO2-besparelserne ved LED-lysfunktioner monteret på køretøjer i denne specifikke gruppe af NOVC-HEV-køretøjer.

(4) Det bør derfor præciseres, at for alle nye ansøgninger om certificering af CO2-besparelser, der indgives efter denne afgørelses ikrafttræden, omfatter anvendelsesområdet for gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/587 køretøjer med intern forbrændingsmotor i klasse M1 og hybride elkøretøjer med ikke-ekstern opladning, der er i overensstemmelse med afsnit 5.3.2, punkt 3, i bilag 8 til FN/ECE-regulativ nr. 101.

(5) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/587 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.10.2019
Anvendelsesdato i EU
27.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet