Godkjenning av en vekselstrømsgenerator for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp