Godkjenning av endrede bruksbetingelser for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat