Godkjenning av endrede bruksvilkår for galakto-oligosakkarid som ny mat