Godkjenning av erytrosin som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder