Godkjenning av et enzympreparat som tilsetningsstoff i fôrvarer