Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis for mindre fjørfearter til slakt og verping