Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff (inaktivert selenberiket gjær)

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 634/2007 av 7. juni 2007 om godkjenning av selenomethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som fôrtilsetningsstoff

Commission Regulation (EC) No 634/2007 of 7 June 2007 concerning the authorisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 as a feed additive

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir godkjenning av selenomethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som tilsetningsstoff i fôr for alle arter. Produktet er selenberiket gjær, inaktivert, satt i kategorien " tilsetningsstoffer med ernæringsegenskaper" med identifikasjonsnummer 3b8.11.

Godkjenning er gitt fram til 28.6.2017.

EFSA konkluderte i sin uttalelse av 5. desember 2006 at selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 verken har skadelig virkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljø. Bruk av dette preparatet kan betraktes som en kilde til biotilgjengelig selen og preparatet oppfyller kriteriene for å være et tilsetningsstoff med ernæringsmessige egenskaper for alle arter. Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelse om godkjenning og i henhold til denne forordningen er det satt krav til analysemetoden og EU- referanselaboratorium.

Merknader
Rettsakten krever endring av forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.
Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.06.2007
Anvendelsesdato i EU
28.06.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 201-203
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2007
Anvendes fra i Norge
14.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0634
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro