Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende smågris

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2308 av 13. desember 2017 om godkjenning av preparatet av Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis DSM 5749 som et fôrtilsetningsstoff til diende smågris (innehaver av godkjenningen Chr.Hansen A/S)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2308 of 13 December 2017 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus subtilis (DSM 5750) and Bacillus licheniformis DSM 5749 as a feed additive for suckling piglets (holder of authorisation Chr.Hansen A/S)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2018)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder utvidet godkjenning av et preparat (BioPlus 2B) bestående av to stammer av bakterien Bacillus som fôrtilsetningsstoff i kategorien «avltekniske tilsetningsstoffer», i gruppen «midler som stabiliserer tarmfloraen». Det er fra før godkjent for avvent smågris, slaktegris, purker, livkalv og slaktekalkun (forordning (EU) nr. 2017/447). Det er nå søkt godkjent for diende smågris, og for godkjenning til bruk i drikkevann. Det er definerte minimumsgrenser for tilsetning i fôr og vann. Bakteriestammene er ikke genmodifiserte. EFSA konkluderer at preparater er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø. EFSA vurderer preparatet og ha samme effekt gitt i drikkevann som i annet fôr. EFSA viser til bedre produksjonsresultater for smågris, slaktegris og kalver. Videre vises det til redusert dødelighet hos smågris ved bruk av preparatet til purker under hele reproduksjonssyklusen. EFSA har ikke sett effekt på slaktekalkun.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.2017
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.02.2011
Anvendes fra i Norge
11.05.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2308
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro