Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, mindre fjærfearter til slakt og avvent smågris

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2305 av 10. desember 2015om godkjenningen av preparatet av endo-1,4-beta-glukanase (EC 3.2.1.4) produsert ved hjelp av Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) som et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, mindre fjørfearter til slakt og avvent smågris, og som endrer forordningene (EF) nr. 2148/2004 og (EF) nr. 1520/2007 (innehaver av godkjenningen Huvepharma NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2305 of 10 December 2015 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-glucanase (EC 3.2.1.4) produced by Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) as a feed additive for chickens for fattening, minor poultry species for fattening and weaned piglets, and amending Regulations (EC) No 2148/2004 and (EC) No 1520/2007 (holder of authorisation Huvepharma NV)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.5.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.5.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rrettsakten gjelder re-godkjenning av et enzympreparat. Det er produsert ved hjelp av en ikke-genmodifisert mikroorganisme. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Det er satt grenser for minste tillatte innhold av enzymet i fôr for at det skal ha ønsket effekt. Den er høyere for fjørfe enn for gris. Preparatet kan brukes til kyllinger og mindre fjørfearter til slakt og til smågris under ca. 35 kg levendevekt.

European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert re-godkjenning av preparatet, og finner det trygt i bruk. Ut fra slaktekyllingforsøk kan effektvurderingen overføres til andre fjørfearter, der det også viser effekt. Siden det bare er formelle endringer i godkjenningen, er preparatet gitt en overgangsperiode. Da kan lagervare av preparatet eller fôrvarer der det inngår omsettes innen en viss dato og på visse betingelser. Perioden er 6 måneder fra rettsakten trer i kraft i EU.

Rettsaktforslag blediskutert i PAFF, seksjon fôrvarer, og ble votert der i november. Det har vært få kommentarer til forslaget, og det ble enstemmighet for det. Nå er re-godkjenningen fastsatt i en forordning, og den har varighet til 31.desember 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr.319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Re-godkjenning betyr at fôrindustrien kan bruke dette preparatet på samme måte som før. Overgangsperioden som er gitt, gir den mulighet til å bruke opp lagervaren innen en viss tid, noe som er kostnadseffektivt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Re-godkjenningen gjør det enklere for fôrindustrien, da dette preparatet fortsatt kan brukes som før. Lageragervaren etter tidligere godkjenning kan brukes opp på visse betingelser og i løpet av 6 måneder etter at en nye rettsakten trer i kraft. Endringene betyr bare små forskjeller i merkebestemmelsene.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.12.2015
Anvendelsesdato i EU
31.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 146-148
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.05.2016
Anvendes fra i Norge
26.05.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2305
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro