Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1008 av 15. juni 2017 om godkjenningen av preparatet av Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 og Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p som et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger (innehaver av godkjenningen JHJ Ltd)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1008 of 15 June 2017 concerning the authorisation of the preparation of of Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 and Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation JHJ Ltd)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 201.12.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat bestående av fem ulike bakterier som fôrtilsetningsstoff for slaktekylling i gruppen «midler som stabiliserer tarmfloraen», under kategorien «Avltekniske tilsetningsstoffer». Det er tillatt brukt sammen med godkjente koksidiostatika. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.06.2017
Anvendelsesdato i EU
05.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 222-226
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2018
Anvendes fra i Norge
19.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1008
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro