Godkjenning av et fôrtilsetningstoff til slaktekyllinger og griser