Godkjenning av et innkapslingssystem for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp