Godkjenning av et japansk laboratorium for kontroll av rabiesvaksiner