Godkjenning av et laboratorium i Egypt, De forente arabiske emirater og USA som foretar kontroll av rabiesvaksiner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/423 av 18. mars 2016 om godkjenning av visse laboratorier i Egypt, De forente arabiske emirater og De forente stater med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer

Commission Implementing Decision (EU) 2016/423 of 18 March 2016 authorising certain laboratories in Egypt, the United Arab Emirates and the United States to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines in dogs, cats and ferrets

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.9.2016)

Sammendrag av innhold
Forslaget går ut på å godkjenne laboratorier i Egypt, De forente arabiske emirater og USA til å utføre testing av blodprøver fra hunder, katter og ildere for å kontrollere virkningen av rabiesvaksinering. Laboratoriene er:

• Animal Health Research Institute
7 Nadi El-Said Street
P.O. Box 12618
Dokki
Giza
Egypt

• Central Veterinary Research Laboratory
P.O.Box 597
Dubai
United Arab Emirates

• Atlanta Health Associates Rabies Laboratory
309 Pirkle Ferry Road, Suite D300,
Cumming, GA 30040,
United States of America

• Auburn University College of Veterinary Medicine
Department of Pathobiology, Virology Laboratory
261 Greene Hall
Auburn, AL 36849
United States of America

• Centers for Disease Control and Prevention
Rabies Laboratory
1600 Clifton Road, NE
Atlanta, GA 30333
United States of America

Rettsakten skal gjelde fra 15. april 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil ikke medføre behov for endring i norsk regelverk.
Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både kommersiell og ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere til Norge. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjent for denne kontrollen. Listen, som tidligere ble tatt inn i regelverket, offentliggjøres fra 2010 kun på nettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil godkjenne fem nye laboratorier til å kontrollere virkningen av rabiesvaksinering. Dermed bedres tilgangen på denne typen laboratorietjenester.
Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for norske dyreeiere eller Mattilsynet.

Vurdering
Mattilsynet vurderer forslaget som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.03.2016
Anvendelsesdato i EU
15.04.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 15.6.2017, p. 69-70
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0423
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro