Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe