Godkjenning av et preparat av 6-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fuglearter ment for egglegging