Godkjenning av et preparat av alfa-amylase som fôrtilsetning til melkekyr