Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôr til visse fjørfe og prydfugler