Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser